Правила навчання на курсах англійської в International Language Centre

1. Загальні положення

1.1. International Language Centre (надалі – Центр) надає Слухачам послуги з вивчення англійської (або іншої) мови в групах або індивідуально з використанням комунікативної методики.

1.2. Документом, що підтверджує згоду на отримання послуг Центру, є сплачений рахунок на оплату послуг. Сплачуючи рахунок, слухач погоджується з правилами Центру та автоматично дає згоду на приєднання до Договору про надання послуг.

1.3. Одна година навчання – 60 хвилин.

1.4. Максимальна кількість слухачів у групі 12. 13-та особа може приєднатися до групи за умови згоди викладача та всіх студентів групи. Групи, в яких нараховується менше ніж 6 слухачів, можуть бути закриті або об'єднані з іншими групами.

 

2. Навчальний процес

2.1. Навчальний процес відбувається згідно з академічним календарем.

2.2. Запис до груп відбувається за результатами попереднього тестування, яке є обов’язковим для всіх нових клієнтів.

2.3. При невідповідності рівня знання мови, переміщення в іншу групу можливе лише протягом першого тижня навчання.

2.4. Слухачі зобов'язані приходити на заняття вчасно та готувати домашні завдання.

2.5. Якщо Слухач заважає проведенню занять, він має звільнити аудиторію на прохання викладача.

2.6. Порушення дисципліни Слухачами дитячих та підліткових груп може призвести до відрахування.

2.7. Вартість занять, пропущених не з вини Центру, не відшкодовується.

2.8. Навчальний процес передбачає проміжне прогресивне тестування і викладач приймає рішення про перехід на наступний рівень.

2.9. Навчальний процес передбачає ротацію викладачів. Ротація обов'язкова та є одним з елементів методики Центру.

2.10. Розклад викладачів планується відповідно до академічних вимог. Центр має право на заміну викладача у групі.

2.11. Зауваження, пов'язані з методикою викладання, адресуються викладачеві. У випадку необхідності втручання адміністрації Центру, письмові звернення направляються до адміністативного офісу для вирішення проблеми.

2.12. Навчальний процес будується з урахуванням державних свят та інтенсифікується тобто студент отримує весь матеріал курсу без втрати якості.

2.13. Рівень вважається закінченим лише у випадку успішного написання «End of Level Test». Слухач має право отримати Сертифікат, який надається Центром за його запитом, у випадку успішного закінчення Слухачем повної програми з надання послуг. У сертифікаті зазначається кількість фактично відвіданих навчальних годин.


3. Порядок оплати навчання

3.1. Вартість навчання сплачується за обраним графіком в строки, вказані в графіку платежів. Вартість навчальних посібників не входить до вартості навчання.

3.2. Оплата має бути підтверджена бухгалтерією Центру.

3.3. Слухачі мають право придбати підручники у Книжковому відділі Центру зі знижкою.

3.4. При порушенні порядку оплати навчання (п. 3.1.) Слухач не допускається на заняття до вирішення питання оплати.

3.5. У випадку змін розкладу, що унеможливлюють заняття Слухача з вини Центру, поточний платіж, за вирахуванням фактично відвіданих занять, повертається Слухачеві.

3.6. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Слухача за умови, якщо від початку навчання Слухача минуло не більше 7 (семи) календарних днів та Слухач виклав мотивовані причини відмови від курсу письмово.

3.7. У разі, якщо Слухач не може продовжувати навчання за непередбачуваних обставин, Центр може повернути кошти за вирахуванням вартості годин отриманих Послуг (за повною вартістю, без отриманих знижок).

3.8. Повернення коштів, передбачених п. п. 3.6. та 3.7. Правил, відбувається лише за умови наявності письмової заяви, документального підтвердження настання непередбачуваних обставин, оригіналу квитанції про сплату послуг та паспорту Слухача чи Замовника послуг.

3.9. В усіх інших випадках сплачені та не використані кошти Слухача не повертаються та використовуються Центром для виконання статутних завдань.


4. Особливі умови

4.1. В разі виникнення питань, що виходять за межі цих Правил, Слухач має право звернутися у письмовій формі до представника Дирекції Центру та отримати відповідь у 3-денний термін.

4.2. Всі інші питання розглядаються у відповідності до чинного законодавства.

4.3. Центр несе відповідальність за використання Ваших персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. № 2297-VI в редакції від 30.01.2018 р.